12,730 views

HD

5,256 views

HQ

5,355 views

HQ

4,634 views

HQ

4,527 views

HQ

3,558 views

HQ

3,438 views

HQ

Rap Լուրեր-ի մասին

"Rap Lurer" նախագիծը իրենից ներկայացնում է երաժշտական (rap ոճի մեջ) տեղեկատվական անդրադարձ` օրվա, շաբաթվա և ամսվա կարևորագույն իրադարձություններին,  որոնք տեղի են ունենում թե աշխարհում, և թե մասնավորապես Հայաստանում: "Rap Lurer" նախագծի ստեղծագործական խումբը ցանկացած կարևոր իրադարձության հետ կապված, աշխատում է իր տեսանյութերում արտահայտել այն բոլոր կարծիքները, որոնք շրջանառվում են թե ժողովրդի մեջ, թե լրատվամիջոցների մատուցմամբ:
"Rap Lurer" - անկողմնակալ լրատվություն և ժամանակակից երաժշտություն:
"Rap Lurer" - որսացեք նորությունների ռիթմը:

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart