3,097 views

Vol 53 EXCLUSIVE

Extra Senses

21 Jan 2013
3,689 views

Vol 52

3,098 views

Vol 51 SPECIAL

4,644 views

Vol 50 HQ

4,713 views

Vol 49 HQ

One Hit Stars

09 Dec 2012
2,291 views

Vol 48 HQ

2,161 views

Vol 47 HQ

5,014 views

Vol 46 HQ

Americanization

04 Nov 2012
1,900 views

Vol 45 HQ

Poker AM

04 Nov 2012
2,755 views

Vol 44 HQ

2,855 views

Vol 43 HQ

2,351 views

Vol 42 HQ

1 year old

25 May 2012
3,293 views

Vol 40 HQ SPECIAL

2,900 views

Vol 39 HQ

POP հանրագիտարանի մասին

POP Hanragitaran
"POP հանրագիտարան"-ը հայկական շոու-բիզնեսի մասին ժամանցային, տեղեկատվական, արխիվային նախագիծ է: Մենք փորփրում ենք հայկական շոու-բիզնեսի փոշոտ արխիվներն ու ներկայացնում լսարանին հետաքրքրող, աստղերին մտահոգող փաստերը: Մի խոսքով, մեծ սիրով ու անսահման խանդավառությամբ` "POP հանրագիտարան": Ավելին...

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart