2,825 views

Vol 53 EXCLUSIVE

Extra Senses

21 Jan 2013
3,408 views

Vol 52

2,779 views

Vol 51 SPECIAL

4,247 views

Vol 50 HQ

3,849 views

Vol 49 HQ

One Hit Stars

09 Dec 2012
2,060 views

Vol 48 HQ

1,939 views

Vol 47 HQ

4,681 views

Vol 46 HQ

Americanization

04 Nov 2012
1,662 views

Vol 45 HQ

Poker AM

04 Nov 2012
2,475 views

Vol 44 HQ

2,607 views

Vol 43 HQ

2,095 views

Vol 42 HQ

1 year old

25 May 2012
3,001 views

Vol 40 HQ SPECIAL

2,606 views

Vol 39 HQ

POP հանրագիտարանի մասին

POP Hanragitaran
"POP հանրագիտարան"-ը հայկական շոու-բիզնեսի մասին ժամանցային, տեղեկատվական, արխիվային նախագիծ է: Մենք փորփրում ենք հայկական շոու-բիզնեսի փոշոտ արխիվներն ու ներկայացնում լսարանին հետաքրքրող, աստղերին մտահոգող փաստերը: Մի խոսքով, մեծ սիրով ու անսահման խանդավառությամբ` "POP հանրագիտարան": Ավելին...

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart