Rate this video
(4 votes)

Հայ Աստղեք - Շնորհավոր Ամանոր 2012

Հասմիկ Կարապետյան, Սոֆի Մխեյան, Լիդուշիկ, A Chilla, 3.33, tYom (Futu), Անդրե, Էմմի, Միհրան Ծառուկյան, Միլլի

Latest Videos

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart