ՍոՖի Մխեյան - Լույս խավարում

Rate this lyrics
(5 votes)

ՍոՖի Մխեյան

Լույս աչքերում չկա անհույս
Ու հոգին դատարկ ու մութ
Գլորվում է խոր անդունդ,
Սիրտս զգում ե վախ
Որ չունեն ավաղ
Ձեռքերը ջերմություն
Ոչ մի փրկություն
Կոտրված երջանկություն:
Սեր հորինված ու սին հույսեր
Միայնակ հիվանդ հոգի
Որը պետք չէ ոչ մեկի,
Բայց հանկարծ մի լույս
Ու սիրո նոր հույս
Հոգին հանում է վեր
Սերն ինչպես նվեր
Քեզ նորից տվեց թևեր:

Բաց քո սիրտը նոր սիրո դիմաց
Էլ ոչ մի ձայն ու ոչ մի հարց
Չունի անցյալը վերադարձ,
Հավատա կրկին քո սրտի զարկին
Ու տուր հոգուդ թևեր
Կա կյանքում մեծ սեր
Ու սիրուց ծնված հույսեր:

Սերը կյանք է, սերը թանկ է
Թե կողքիդ է հենց այն միակը
Ճիշտ է, սերը միշտ էլ լույս է խավարում,
Սերը հուր է ,հյուր է
Սրտերում մենավոր
Սերն է կարևոր:

Ձայն որ սիրտն է քո լսում միայն…

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart