ՍոՖի Մխեյան - Կարոտի երազ

Rate this lyrics
(2 votes)

ՍոՖի Մխեյան

Նորից եկան ետ դարձան սարերով անցած
Երամ-երամ շարք կազմած ուլունքներ դարձած,
Իմ անուշ հավքեր ասեք ինձ չտեսաք յարիս
Սիրող սիրտս ախ տանջվում է յարիս կարոտից:

Երանի ձեզ հետ ճախրեի յարիս տեսնեի
Օտար ափերով անցնեի յարիս փարվեի
Երանի ձեզ հետ ճախրեի յարիս տեսնեի
Օտար ափերով անցնեի յարիս փարվեի:

Գարուն եկավ սեր բերեց չտեսա ես քեզ
Սիրտս խռով կուլամ ես ոնց հասնեմ ես քեզ
Իմ անուշ հավքեր ասեք ինձ չտեսաք յարիս
Սիրող սիրտս ախ տանջվում է յարիս կարոտից;

Երանի ձեզ հետ ճախրեի յարիս տեսնեի
Օտար ափերով անցնեի յարիս փարվեի,
Երանի ձեզ հետ ճախրեի յարիս տեսնեի
Օտար ափերով անցնեի յարիս փարվեի:

Եվ հիմա պետք չեն ինձ էլ երազ ու խոսքեր
Դու միայն քեզ բեր ինձ թանկ նվեր
Հարազատ իմ ընկեր:

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart