ՍոՖի Մխեյան - Երկնային

Rate this lyrics
(4 votes)

ՍոՖի Մխեյան

Գիշերը արագ
Դարնում է նվագ
Լրում եմ ես,
Օդում կան մտքեր
Հոսում են հետքեր
Երգում եմ քեզ,
Դողում եմ կարծես
Անփորձ սրտի պես
Ես
Լսիր թե ինչպես
Ասում է հոգիս
Սիրում եմ

Քեզ…

Ուրիշ մոլորակ
Չկա արեգակ
Մեր սերն է տես,
Կարծես նորածին
Ես նոր թթվածին
Շնչում եմ քեզ
Աչքերս արթուն
Ու ես չեմ թարթում
Որ
Երազս անգին
Չտամ ուրիշին
Պահում եմ

Քեզ…

Իմ հոգում ապրող միակ կարոտ:

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart