Ռազմիկ Ամյան - Կյանքի գինը

Rate this lyrics
(13 votes)

Ռազմիկ Ամյան

Չար անցյալի խավար խորքից
Ձայնը հնչում է այն
Որ շշնջում է սկիզբը իմ մեխկը իմ
Ճանապարհն ու մութ ներկան
Մոռացումի խաբկանք չկա
Հիշում եմ ամեն վայրկյան
Իմ արջև կյանքն է իմ վերգք է գինն է այն
Որ կտամ ես անպայման
Զոհն եմ դառնում ես գոյության կռվի
Ժամն է արյան կանչի սպասենք

Վերջին գինը այս կյանքի
Թող լինի խիղճե իմ ցավը իմ սերը իմ կորած
Մեկ է կլինեմ ես նորից գինը այս կյանքի
Թող այրի մինչև վերջ իմ հոգին սիրտը իմ հոգնած
Մեկ է կլինեմ ես նորից այս իմ մոխրից նորից ու նորից

Մութ անցյալի խավար գրկից
Ինձ են կանչում ճիչեր
Որ հիշեցնում է մեխքը իմ ցավը իմ
Տառապանք ու արցունքներ
Չար անցյալի մեռած խորքից
Ինձ են նայում աչքեր
Հետ են կանչում քաշում կործանում
Սրտում լույս է հույս ու երազներ
Զանգն է հնչում ու հիշեցնում զոհի
Ես կգնամ ու հետ կգամ կրկին

Վերջին գինը այս կյանքի
Թող լինի խիղճե իմ ցավը իմ սերը իմ կորած
Մեկ է կլինեմ ես նորից գինը այս կյանքի
Թող այրի մինչև վերջ իմ հոգին սիրտը իմ հոգնած
Մեկ է կլինեմ ես նորից այս իմ մոխրից նորից ու նորից

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart