Նարեկ Բավեյան և Arrata - Հասնելու եմ

Rate this lyrics
(1 Vote)

Նարեկ Բավեյան և Arrata

Առավոտ էր թարմություն
Մի նոր օր է լեռներում
Ես ազատ եմ ես քայլում եմ
Եվ ճամփան եմ իմ փնտրում
Քո հետքերը ես տեսնում եմ
Ինձ քամին է ուղեկցում
Փակ դրները դարպասները
Իմ արջև է նա բացում

Հնչյունները թևական ինձ կարող են ուղեկցել
Երազանքս իրական միշտ կարող եմ ես դարձնել
Աջ թե ձախ ուղիներ
Ես առաջ եմ քայլելու
Լույս թե մուտ ճամփաներ
Ուզածիս եմ հասնելու
Հասնելու

Արգելքներ են մուտ օրերը
Իմ առաջ են հայտնվում
Անձրևները կարկուտները
Խանգարել են ինձ ուզում
Չեմ կանգնում ես դեռ փնտրում եմ
Անտարներն են արջևում
Թրչուններն ինձ հետևում են
Քո նամակն են ինձ բերում

Հնչյունները թևական ինձ կարող են ուղեկցել
Երազանքս իրական միշտ կարող եմ ես դարձնել
Աջ թե ձախ ուղիներ
Ես առաջ եմ քայլելու
Լույս թե մուտ ճամփաներ
Ուզածիս եմ հասնելու
Հասնելու

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart