Արսեն Սաֆարյան - Քո տոնը շնորհավոր

Rate this lyrics
(12 votes)

Արսեն Սաֆարյան

Դու այսօր կարծես փայլում ես աչքերում լույսեր
Մենք եկել ենք որ քեզ հետ պարենք ամբողջ գիշեր
Գինին հոսում է սերը քո խոսում է մեր հոգիներում մեր սրտերում
Անթիվ տարիներ քեզ ժպիտ ու սեր

Քո տոնը շնորհավոր քո տոնը շնորհավոր
Ապրես կյանքում երկար լինես դու բախտավոր
Ուրախ սրտով պարի կգանք ամեն տարի
Ու մեզ հետ սերը լուսաոր

Քեզ բոլորն այսօր մախթում են հույս հավատ ու սեր
Կյանքը քեզ արդեն տվել է բախտն ինչպես նվեր
Պահն այս մի կյանք է օրը երազանք է որ ուզում ես դու չավարտվի երբեք
Դե ժպտա հիմա ու ժպտա հավետ

Քո տոնը շնորհավոր քո տոնը շնորհավոր
Ապրես կյանքում երկար լինես դու բախտավոր
Ուրախ սրտով պարի կգանք ամեն տարի
Ու մեզ հետ սերը լուսաոր

Newsletter

Get all latest updates on video & audio premieres and more.

Take Part

We are open to any input. Wishing to contribute interesting news, celeb gossip, lyrics & more? We'd love for you to join us.

E-Mail us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to jump in.
Twitter: @hayfanat tag with #takepart